Nawozy ANWIL – uporządkowanie portfela marek produktowych

Nawozy ANWIL – uporządkowanie portfela marek produktowych

Najważniejszy nawóz w rolnictwie zasługuje na dobrą, niegeneryczną nazwę. Jednak stworzenie nazwy Anvistar to zaledwie część ogromnego procesu strategicznego i projektowego przeprowadzonego przez Czteryczwarte dla Anwil S.A.

Spółka ta jest największym w Polsce producentem nawozów i tworzyw sztucznych. Niektóre z nich posiadają swoje nazwy własne, a inne występują tylko jako rodzaj produktu (np. saletra amonowa). Nowe trendy w branży, w tym odchodzenie od nazw generycznych, zachęciły naszego Klienta do zmian w swoim portfolio.

Prace projektowe objęły szeroki zakres działań: badania konsumenckie, analizę kategorii i konkurencji, strategię uporządkowania marek produktowych, naming, projekty marek oraz opracowanie systemów identyfikacji wizualnej dla poszczególnych kategorii.

Przeprowadzone przez nas badania pokazały między innymi, że Anwil posiada bardzo dobrą reputację zarówno w branży nawozowej, jak i tworzyw sztucznych. Stanowiło to impuls do opracowania marek produktowych, których nazwy nawiązują do nazwy producenta.

W związku z tym finalnie wybrany model nazewniczy dla nawozów zawiera prefiks „Anvi”. Takie rozwiązanie podkreśla przynależność produktu i zwiększa wiarygodność.

W przypadku najważniejszego nawozu – saletry amonowej – zaproponowaliśmy nazwę Anvistar, utworzoną z połączenia cząstki „Anvi” z angielskim słowem „star”. W tym ujęciu saletra produkowana przez firmę Anwil to gwiazda wśród nawozów!

Jak zaprojektować plony?

Nawozy to specyficzna kategoria produktów, bo kupują je zarówno mali rolnicy, jak i duże przedsiębiorstwa rolne. Uznaliśmy, że design powinien być wyraźny, czytelny, estetyczny i uporządkowany.

Wybierając konkretny nawóz, nie kupujemy nieokreślonej obietnicy, ale pewność, że plony będą udane. Tego oczekują rolnicy i dlatego nasz koncept kreatywny opiera się na prostym i klarownym schemacie. Centralnym punktem logotypów i systemu identyfikacji nawozów produkowanych przez Anwil jest kropka symbolizująca granulę wpadającą do gleby. Ta okrągła forma to jednocześnie metafora ideału, perfekcji, pełni – w połączeniu z ziemią granula nawozu daje życie, bo pobudza do wzrostu.

Dla wszystkich marek produktowych Anwil zaproponowaliśmy jedną, specjalnie dobraną typografię, która nadaje im nowoczesny charakter.

Dzięki przygotowaniu uporządkowanej i jasnej strategii oraz impaktowej szaty graficznej marek mogliśmy płynnie przeprowadzić wdrożenia produktów. Wśród materiałów, które opracowaliśmy w ramach prac wdrożeniowych, znalazły się: brandbooki nowych logotypów dla 8 marek, księgi systemów identyfikacji dla każdego sektora, około 40 opakowań nawozów wraz z ich standaryzacją w postaci manuala.

Czytaj więcej

Czytaj mniej

Czteryczwarte projekt Anvistar
Canvil projekt na koszulce
W czym możemy pomóc?
Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.
Zapraszamy!