Sieć Badawcza Łukasiewicz – branding nowej marki

Sieć badawcza Łukasiewicz

Jedna z największych sieci instytutów badawczych w Europie zaprosiła nas do przetargu na strategię i identyfikację wizualną. Stworzony i wdrożony przez nas system jest wynikiem dopasowanego do zadania procesu, a efekt odzwierciedla profesjonalny charakter i naukową precyzję Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, istniejący od 1926 roku Instytut Lotnictwa, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego… Lista instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz robi wrażenie. Obejmuje 35 podmiotów zajmujących się różnymi dziedzinami nauki. Połączono je w w jedną sieć, by jeszcze efektywniej i w skoordynowany sposób tworzyć innowacyjne rozwiązania dla polskiej gospodarki.

Co ważne, za tymi celami kryją się fakty. W trakcie współpracy mieliśmy okazję przekonać się, że Łukasiewicz to instytucja nowatorska, wyróżniająca się sprawnością operacyjną i szybkością działania. Energia, którą tchnęli w polską naukę, jest imponująca!

Liczby, zadania, wyzwania

Sieć Badawcza Łukasiewicz to obecnie trzecia największa sieć instytutów badawczych w Europie. W 35 instytutach, w 11 miastach Polski pracuje dla niej 8000 osób. Połączenie tak wielu placówek naukowych w jeden spójny organizm to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym, ale pod względem identyfikacji wizualnej – duże wyzwanie strategiczne.

Jak stworzyć funkcjonalny i niezwykle szeroki system, który uwzględni różnorodny charakter poszczególnych instytutów (każdy z nich miał przecież wcześniej odrębne logo)? Jak połączyć nowoczesny charakter całej sieci z wieloletnimi tradycjami, z którymi wiąże się działalność niektórych instytutów?

Proces strategiczny i projektowy

Pierwszym etapem naszej pracy była diagnoza sytuacji i analiza rozwiązań stosowanych przez inne sieci instytucji na świecie oraz zbadanie relacji wewnątrz rodziny instytutów i „marki matki”. Na podstawie analizy kategorii i korelacji brandingowych, zaproponowaliśmy rekomendację rozwoju marki Łukasiewicz, ujęcia jej tożsamości i budowania jej architektury.

Od strony graficznej naszym zadaniem był taki dobór elementów wizualnych, by razem tworzyły wyrazisty i czytelny system identyfikacji. Z kolei pod względem wartości marki, celem było stworzenie wizualnego języka mówienia o nauce, który odda innowacyjny charakter instytucji, a jednocześnie będzie wyrazisty i konkurencyjny.

Finalne rozwiązanie

Dobór kolorystyki stanowi odpowiedź na wartości marki, a jednocześnie zapewnia wyrazistość w świecie cyfrowym. Czarny to profesjonalizm i nowoczesny charakter Sieci Łukasiewicz, neonowy zielony nawiązuje zarówno do rozwiązań ekologicznych, jak i energii, jaką instytucja wkłada w rozwój polskiej gospodarki, z kolei biały oddaje dbałość, laboratoryjną sterylność i precyzję.

Kształt znaku to wielka litera „Ł”, potraktowana tu nie tylko jako inicjał, ale także symbol języka polskiego – podkreśla pochodzenie instytucji i wzmacnia jej rozpoznawalność. Budowa sygnetu oparta na załamującej się linii odzwierciedla z kolei złożoną, pełną meandrów drogę badawczą. Zielony element w górnej części znaku nawiązuje do momentu olśnienia, przebłysku, zrozumienia istoty problemu. Swoją barwą symbolizuje zarówno nadzieję, która przyświeca procesowi badawczemu, jak i zielone światło dla nowych możliwości, które są efektem pracy.

„Praca nad marką Łukasiewicz była wyzwaniem, jak również projektem bardzo satysfakcjonującym. Kreatywnej atmosferze sprzyjała między innymi niecodzienna sprawność decyzyjna przedstawicieli Sieci Łukasiewicz, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. Poziom wiedzy eksperckiej i jej praktyczne stosowanie miały wpływ na sprawny przebieg procesu i zagwarantowały wartościowy efekt końcowy” – Paweł Rosiński, dyrektor kreatywny 4/4.

Czytaj więcej

Czytaj mniej

W czym możemy pomóc?
Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas.
Zapraszamy!